Startersfunctie chemisch laborant

AgroCares is een wereldwijd AG Tech bedrijf gevestigd in Nederland. Met een gepassioneerd team van business developers, agronomen, IT- en R&D-specialisten leveren wij innovatieve diensten om bij te dragen aan het dichten van de wereldvoedselkloof. Dit bereiken we met geavanceerde informatieoplossingen voor het meten van nutriënten en andere belangrijke parameters in bodem (SoilCares), in voer (FeedCares) en in blad (LeafCares), wat uiteindelijk leidt tot duurzame opbrengst en productieverhoging.

Onze toepassingen en adviezen worden in eigen huis ontwikkeld samen met een uitgebreide team van specialisten: marketing & sales, services en operations, productdesign, IT en research & development. Ons doel is om wetenschappelijke kennis te verbinden met de moderne technologieën om onze diensten op een snelle, transparante en betaalbare manier te leveren.

Functieomschrijving

In de regio Gelderland hebben we verschillende vacatures openstaan voor starters binnen de agrarisch chemie. Er staan zowel vacatures open voor instrumenteel analisten (denk daarbij aan XRF, ICP-MS, spectrofotometrie) als natchemisch / klassiek chemisch laboranten (titraties, pH-metingen, monster handling).

Voldoende functies, waarin je je als starter kan ontwikkelen tot chemisch analist. Op termijn is het in een aantal van deze functies ook mogelijk om verder te groeien als analist en o.a. validaties, optimalisaties en methode-ontwikkeling te doen. Ben je dus net afgestudeerd en op zoek naar je eerste baan in het werkveld? Reageer dan snel!

Functie-eisen

Voor deze functies zijn we op zoek naar een enthousiaste laborant of laborante met de volgende achtergrond:

 • Afgeronde MLO of HLO in de richting va (analytische) chemie, allround laborant, chemisch-fysisch laborant of soortgelijk
 • Ervaring tijdens stage (of werk) met chemische analyses
 • Goede beheersing van de Nederlandse enn Engels taal in woord en geschrift.
 • Je kan zowel in groepsverband als zelfstandig goed werken
 • Geen 9-tot-5 mentaliteit

Arbeidsvoorwaarden

 • Fulltime aanstelling (36u in sommige gevallen bespreekbaar)
 • Uitzicht op een vast dienstverband
 • Marktconform salaris (€1750-2350 p/m obv 40u/wk, excl. toeslagen)
 • Goede extra voordelen

Starting position Chemical Laboratory Technician

AgroCares is a global AG Tech company based in The Netherlands. With a passionate team of business developers, agronomists, IT and R&D specialists we deliver innovative services to contribute to closing the world food gap. We achieve this with cutting edge information solutions to measure nutrients and other key parameters in soil (SoilCares), in feed (FeedCares) and in leaf (LeafCares) which ultimately leads to sustainable yield and production increase.

Our applications and recommendations are developed in-house. Our main asset is our extensive team of specialists: marketing & sales, services and operations, product design, IT and research & development. Our company counts many qualified employees who have been working in the agricultural field for in different disciples. Our aim is to connect scientific knowledge to the modern technologies to deliver our services in a fast, transparent and affordable way.

Job description

In the region of Gelderland, we have several vacancies for starters in the field of agricultural chemistry. There are both vacancies for instrumental analysts (such as XRF, ICP-MS, spectrophotometry) and wet chemical / classical chemical laboratory technicians (titrations, pH measurements, sample handling).

We offer realistic possibility of development into a chemical analyst.

In the long term, in this position it will also be possible to grow further as an analyst, learn and execute validations, method optimizations and development.

So, have you just graduated and are you looking for your first job in the field? Then respond quickly!

Job requirements

For these positions we are looking for an enthusiastic lab assistant with the following background:

 • Completed MLO or HLO in the direction of (analytical) chemistry, all-round lab technician, chemical-physical lab technician or similar
 • Experience during internship (or work) with chemical analyses
 • Good command of the Dutch and English languages, orally and in writing.
 • You can work well in a group as well as independently
 • No 9-to-5 mentality

Terms of employment

 • Full-time job (36hours negotiable in some cases)
 • View on a permanent contract
 • Market conform salary (€1750-2350 p/m based on 40h/wk, excl. allowances)
 • Good additional benefits